Seminarium prof. V. Cohen Scali 2013

Seminarium poprowadziła prof. Valérie Cohen-Scali z Institut National d’Etude du Travail et d’Orientatation Professionnelle INETOP, CNAM w Paryżu

Szczegółowe zagadnienia poruszane w trakcie wykładów to:

  • Rozwój problematyki poradnictwa zawodowego
  • Współczesne konteksty karier
  • Konstruowanie tożsamości w okresie dorastania
  • Life designing jako nowa perspektywa poradnictwa kariery
  • Metody pomagania w poradnictwie kariery

Wykład: PL / FR

logo2  logo1  logo5  logo6 logo4

Kontakt

Katedra UNESCO

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

tel.: +48 71 367 23 16,
+48 71 367 20 01 wew./ext. 128
fax: +48 71 367 23 16

e-mail: unesco.chair@uwr.edu.pl