Konferencja Inauguracyjna 2013

W dniach 26-27 listopada 2013 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Career guidance, counseling and dialogue for a sustainable human development” (Poradnictwo kariery i dialog dla zrównoważonego rozwoju).

Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. M. Bojarski - J.M. Rektor U.Wr., prof. Elżbieta Kościk - Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych tegoż Uniwersytetu, Prezydent Miasta Wrocławia - Rafał Dutkiewicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Rafał Jurkowlaniec, Polski Komitet UNESCO, Ambasada Francji w Polsce oraz Agence Universitaire de la Francophonie.

Konferencja zgromadziła uczestników z 16 krajów całego świata (Argentyna, Brazylia, Burkina Faso, Czechy, Francja, Islandia, Kanada, Liban, Litwa, Niemcy, Pakistan, Polska, Portugalia, RPA, Szwajcaria, Włochy). Byli obecni przedstawiciele 6 stowarzyszeń skupiających zarówno badaczy, jak i praktyków zajmujących się problematyką poradnictwa kariery (International Association for Educational and Vocational Guidance - AIOSP/ IAEVG), Division 16: Counseling Psychology of IAAP, European Society for Vocational Designing and Career Counseling - ESDVC, Association des Conseillers d’Orientation-Psychologues de France - ACO-PF, Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze - NTP, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP - SDSiZ RP. Wśród uczestników konferencji znaleźli się również przedstawiciele Wydziału Edukacji Miasta Wrocławia, Centrum Informacji i Planowania Kariery we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Uroczystego otwarcia Katedry dokonał Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. M. Bojarski, prorektor U.Wr. prof. dr hab. Adam Jezierski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych - prof. E. Kościk. Istotny głos zabrał również prof. Jan Sadlak, Przewodniczący IREG-OBSERVATORY (International Observatory on Academic Ranking and Excellence).

Konferencja inauguracyjna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników, wśród których oprócz naukowców-badaczy i doradców-praktyków, znaleźli się również doktoranci oraz studenci przygotowujący się do pracy w charakterze doradców. Organizacja konferencji została dofinansowana przez L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

logo2  logo1  logo5  logo6 logo4

Kontakt

Katedra UNESCO

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

tel.: +48 71 367 23 16,
+48 71 367 20 01 wew./ext. 128
fax: +48 71 367 23 16

e-mail: unesco.chair@uwr.edu.pl