Cele i zadania

Prace Katedry zmierzają do refleksji nad różnymi modelami wspierania i towarzyszenia w całożyciowym poradnictwie kariery, a w konsekwencji do dyfuzji wartościowych innowacji w tym zakresie, popularyzacji rezultatów prowadzonych działań, wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz wypracowania zaleceń dla dalszego rozwoju całożyciowego poradnictwa kariery w różnych strefach geograficznych i kulturowych.

Szczegółowe cele Katedry to:

  • stworzenie ogólnodostępnej platformy wymiany dobrych praktyk - metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie kariery;
  • stworzenie warunków do wymiany informacji na temat metod stosowanych w poradnictwie kariery, poprzez powołanie „Obserwatorium”, organizację otwartych wykładów, seminariów, szkoleń, cyklicznych spotkań naukowych oraz konferencji międzynarodowych;
  • opracowanie i rozwijanie programów kształcenia doradców zawodowych oraz doskonalenie zawodowe specjalistów/praktyków poradnictwa kariery;
  • koordynowanie projektów i programów badawczych, prowadzenie prac doktorskich oraz organizowanie wizyt naukowców w różnych instytucjach związanych z Katedrą;
  • ścisła współpraca z UNESCO w ramach odpowiednich programów.
logo2  logo1  logo5  logo6 logo4

Kontakt

Katedra UNESCO

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

tel.: +48 71 367 23 16,
+48 71 367 20 01 wew./ext. 128
fax: +48 71 367 23 16

e-mail: unesco.chair@uwr.edu.pl