Działania

Katedra UNESCO Całożyciowego poradnictwa zawodowego podejmuje różnorodne działania. Organizuje międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte, szkolenia, spotkania naukowe z zaproszonymi gośćmi. Naukowcy pracujący na rzecz Katedry realizują projekty badawcze dotyczące szeroko rozumianego poradnictwa całożyciowego, którego efektem są publikacje naukowe.

logo2  logo1  logo5  logo6 logo4

Kontakt

Katedra UNESCO

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

tel.: +48 71 367 23 16,
+48 71 367 20 01 wew./ext. 128
fax: +48 71 367 23 16

e-mail: unesco.chair@uwr.edu.pl