Konferencja inauguracyjna 2013

Międzynarodowa konferencja naukowa Poradnictwo kariery
i dialog dla zrównoważonego rozwoju

log1     log2

26-27 listopada 2013 roku - Konferencja inauguracyjna 2013

Komitet Naukowy

 • Prof. Jean Guichard
 • Prof. Diana Aisenson (Argentina)
 • Prof. Gabriela Aisenson(Argentina)
 • Prof. Valerie Cohen Scali (France)
 • Prof. Jean-Luc Bernaud (France)
 • Prof. Issa Moumoula (Burkina Faso)
 • Dr Violetta Podgórna
 • Dr Marek Podgórny


Komitet Wspierający

 • Prof. Alicja Szerląg
 • Prof. Witold Jakubowski
 • Prof. Andrzej Ładyżyńki

Patronat Honorowy

 • J.M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Prezydent Miasta Wrocławia
 • Polski Komitet UNESCO
 • Ambasada Francji w Polsce

Wtorek, 26 listopada 2013
Katedra UNESCO-prezentacja
J. Guichard - UNESCO Opening Conference
J. Guichard - UNESCO Conférence Ouverture

Sesja inauguracyjna
Uroczyste otwarcie konferencji - Przedstawiciele władz uczelni oraz Polskiego Komitetu UNESCO

Wprowadzenie: Dyrektor Instytutu Pedagogiki Prof. dr hab. Alicja Szerląg - Działalność naukowo-badawcza Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego podstawą utworzenia Międzynarodowej Katedry UNESCO Całożyciowego poradnictwa zawodowego

Prezentacja celów i zadań Katedry UNESCO - przedstawiciele uczelni założycielskich
Wykład inauguracyjny: Poradnictwo kariery i dialog dla zrównoważonego rozwoju - Prof. Jean Guichard (INETOP-CNAM, Francja) Kierownik Katedry UNESCO

Sesja I
Innowacyjne i skuteczne metody, techniki oraz narzędzia w dziedzinie poradnictwa kariery

Koordynatorzy : Prof. Issa Moumoula (Université de Koudougou, Burkina Faso Burkina Faso), Prof. Jean-Pierre Dauwalder (Université de Lausanne, Suisse)

Prof. Marcelline Bangali (Université Laval, Québec-Canada)

Prof. Jean-Pierre Dauwalder (Université de Lausanne, Suisse)

Prof. Kobus Maree (University of Pretoria, South Africa)

Prof. Issa Moumoula (Université de Koudougou, Burkina Faso)

Prof. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (University of Iceland)


Sesja II
Kompetencje doradcy: edukacja i szkolenie specjalistów ds. rozwoju kariery

Koordynatorzy: Prof. Marcel Monette (l’Université Laval, Québec),
Prof. Jacques Pouyaud (Université Bordeaux, Francja)

Prof. Bernd-Joachim Ertelt (HdBA, Mannheim, Germany)

Prof. Marcel Monette (Université Laval, Québec-Canada)

 • Kształcenie skontekstualizowane na Uniwersytecie Laval

Prof. Maria Paula Paixão (Université de Coimbra, Portugal), Prof. José Tomás da Silva (Université de Coimbra, Portugal)

Prof. Jacques Pouyaud (Université Bordeaux Segalen, France)

 • Kształcenie praktyczne i superwizja doradców w ramach paradygmatu Life Designing: przykład programu PEDRO

Raza Abbas (Bahria University, Pakistan)


Środa 27 listopada 2013

Prezentacja przedstawicieli Stowarzyszeń i Sieci w dziedzinie poradnictwa zawodowego

Sesja III
Problematyka badań w dziedzinie poradnictwa kariery i rozwoju zawodowego

Koordynatorzy: Prof. Gabriela Aisenson (Université de Buenos-Aires, Argentine), Prof. Valérie Cohen Scali (INETOP, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France)

Prof. Gabriela Aisenson (Université de Buenos-Aires, Argentine)

Prof. Valérie Cohen Scali (INETOP, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France)

Prof. Maria Eduarda Duarte (Université de Lisbonne, Portugal)

 • Przerzucając mosty między działaniem a badaniami

Prof. Geneviève Fournier (Université Laval, Québec, Canada), Prof. Daniel Coté (Université Laval, Québec, Canada)

Prof. Annamaria Di Fabio (Université de Florence, Italie)

Prof. Christian Heslon (Université Catholique de l’Ouest, Angers, France)

 • Wpływ subiektywnego wieku na decyzje i wybory zawodowe na przestrzeni życia zawodowego


Prof. Kęstutis Pukelis (Vytautas Magnus University, Lituanie)

Prof. Marcelo Ribeiro (Université de Sao Paulo, Brésil)


Sesja IV
Poradnictwo kariery i poradoznawstwo
Koordynatorzy: dr Violetta Podgórna, dr Marek Podgórny (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Alicja Kargulowa (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław)

Prof. Magdalena Piorunek (Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Poznański)

Prof. A. Ładyżyński (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski)

Dr. Violetta Podgórna (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski)

logo2  logo1  logo5  logo6 logo4

Kontakt

Katedra UNESCO

Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

tel.: +48 71 367 23 16,
+48 71 367 20 01 wew./ext. 128
fax: +48 71 367 23 16

e-mail: unesco.chair@uwr.edu.pl